“İNOVASYON VADİSİ GAZİANTEP PROJESİ” nin Gaziantep ilinde sağlayacağı yararlar neticesinde; ulusal platformda fark yaratma ve inovasyon kavramının önemine dair bir öngörü yaratarak, küresel rekabet avantajımızı güçlendirmek projenin başlıca hedefidir.

“İNOVASYON VADİSİ GAZİANTEP PROJESİ” nin kapsamı, paydaşları ve etkinlikleri göz önüne alındığında karşımıza yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası farklılaşma gerekleri çıkmaktadır. Buna göre;

 

 

1. Gaziantep İçi Proje Hedefleri : Üretimlerimizde fark yaratmak, pazar odaklı anlayışımızın sürekliliğini sağlamak, Ar- Ge ve Ür- Ge yatırımlarına önem vermek, markalaşmak, toplam inovasyon yönetiminin bölgesel ve ulusal düzeydeki ilk uygulama örneği olmaktır. Bu aşamanın birinci hedef kitlesi Gaziantepli sanayicilerdir. Eğitim kurumları ve projeye dahil olan diğer paydaşlar ise bir başka hedef kitle olarak projede yer almaktadır.

2. Gaziantep Dışı Proje Hedefleri : Gaziantep içi hedeflerimizin sonuçlarını ulusal ve uluslar arası platformda yer bulmasını, ülkemiz için Gaziantep odaklı ve önderliğinde bir inovasyon sürecinin başlatılmasını sağlamak; inovasyonu etkin bir pazarlama stratejisi olarak uygulamaya koyan ülkelerle işbirliği yapmak ve bu işbirliğinin sürekliliğine Gaziantep ili olarak katkıda bulunmaktır.

Farklı platformlara dayanan hedefler uygulama konuları bakımından “Stratejik ve İletişim Hedefleri” olarak ikiye ayrılmaktadır:


Stratejik Hedefler

İletişim Stratejileri


 

alt
|
|
|
|
© 2006 Gaziantep Sanayi Odası