GSO BAŞKANI KOÇER:“ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRİYORUZ”     18.02.2006


 

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer, üretim koşullarının her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, klasik üretim koşullarının ve yönetim anlayışının yerine, yenilerinin gelmesinin artık zorunlu olduğunu belirtti.

Koçer yaptığı açıklama da; “Artık yenilikçi ve rekabetçi olmak temel anlayışımız olmalıdır. İşletmelerimizde yenilikçi düşüncelere yer vermeli, ürün geliştirme, pazar geliştirme ve en önemlisi toplam inovasyon yönetimini oluşturmalıyız” diye belirtti.

 

“ESKİ KÖYE YENİ ADET”

2006 yılı başında hayata geçirdikleri "İnovasyon Vadisi Gaziantep" projesiyle işletmelerin dünyadaki bu yeni sürece adaptasyonunu hedeflediklerini de belirten Koçer: “Ana hedefimiz "Eski köye yeni adet” getirmektir.

"Ne yaparsan yap, ama en iyisini yap" sözünden yola çıkarak yenilikçi ve rekabetçi bir şehir olmayı hedefliyoruz. T üm teşvik dezavantajlarına ve haksız teşvik politikasına, üretimin önündeki engellere, yüksek girdi maliyetlerine rağmen işletmelerimiz de çağdaş yönetim anlayışlarımızla bunu aşmak zorundayız. B izimle aynı durumda olan bir başka işletmeye, bir başka sanayiciye ve başka şehirlere fark atmanın yolu inovasyondan, yani yenilikçilikten geçmektedir” diye konuştu.

 

“İŞLETMELERİN İNOVASYON TEMSİLCİLERİ BELİRLENECEK”

Şubat ayı sonuna kadar işletmelerin inovasyon temsilcilerini belirleyeceklerini de belirten Koçer: “İşletmelerimizin inovasyon temsilcilerini belirleyerek onları eğitim sürecine tabi tutacağız. Mart ayından itibaren toplantılar ve eğitimlerle bu sürecin Gaziantep için önemini ortaya koyacak, ve şehirde topyekün bir inovasyon sürecini başlatacağız.

B u sürecin içerisindeki bir diğer hedefimiz ise, nanoteknolojik ürünler ortaya koymak, üretim odaklı değil pazar odaklı bir sanayi politikası izlemek ve sektörel yığılmalara engel olmaktır. Bu yeni dönemde üretimlerimizde fark yaratmak, markalaşmak, Ar-ge ile Ür-Ge’ye yatırım yapmak ve ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak zorundayız” dedi.

BASINDAN SEÇMELER

 
BÜTÜN HABERLER
alt
|
|
|
|
© 2006 Gaziantep Sanayi Odası