''GELİŞMEKTE OLAN PAZARLARDA İNOVASYON 2008'' RAPORU     14.08.2008


Deloitte'un yayımladığı, ''Gelişmekte Olan Pazarlarda İnovasyon 2008'' adlı araştırma raporunda, işletmelerde kalitesi düşük ürünlerden korunarak, riskleri rekabet avantajına çevirmenin yolunun, ''standartların daha da yükseltilmesinden'' ve ''tedarik zincirinin şeffaflaştırılmasından'' geçtiği belirtildi.

Deloitte'den yapılan yazılı açıklamada yer verilen, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerden 650 şirket yöneticisinin görüşlerine dayanarak hazırlanan raporda, global üreticilerin, Çin, Meksika, Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlara yöneliminin giderek yükseldiği ifade edildi.

Yükselişe paralel olarak bu pazarlardan tedarik edilen ürünlerde güvenlik, kalite ve çevre standartları sorunları da artarken, karşılaşılan sorunlardan ötürü geri çağrılan ürünlerin, şirketlere marka imajlarının zedelenmesi dahil, telafisi mümkün olmayan yüksek maliyetler getirdiği vurgulandı.

Üreticilerin makine parça ve yedek parça tedarikçisi olarak yüzde 66 oranında Çin, yüzde 36 oranında Meksika ve Amerika'yı tercih ettikleri, Merkez/Doğu Avrupa, Hindistan ve Güneydoğu Asya'yı tercih etme oranlarının, her bir bölge/ülke için yüzde 25'in altında olduğu kaydedildi.

Raporda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tüketicilerinin, gelişmekte olan pazarların ürünlerine kuşkuyla yaklaştığı, bu durumun da küresel imalatçıların risklerini artırdığı aktarıldı.

Gelişmiş ülkelerdeki şirket yöneticilerinin yüzde 60'ının, düşük kaliteli ürünler nedeniyle yaşanan olaylardan sonra standartların sıkılaştırılması taraftarı iken, yüzde 41'inin standartların yükseltilmesinin ek maliyetler getireceği konusunda hem fikir olduğu belirtildi.

BASINDAN SEÇMELER

 
BÜTÜN HABERLER
alt
|
|
|
|
© 2006 Gaziantep Sanayi Odası