Gaziantep mevcut işgücü potansiyeli, altyapısı, kaynakları, öngörü ve vizyon sahibi insan yapısı ve yenilikçi yaşam tarzıyla günümüz koşullarında her alanda kendisine yer bulmuş bir ildir.

Bir projenin uygulanması için gerekli olan tüm kaynakların elde edilebileceği ilimizde, bu yaklaşımın geçerliliğini tasdik eder nitelikte başta Gaziantep Sanayi Odası bünyesi olmak üzere birçok proje gerçekleştirilmiş; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası bazda önemli atılımlar yapılmıştır.

Bu projelerin başarılarının temelinde “yeni şeylerin çabuk algılanması” ve yeni kavramlara karşı oluşan önyargıların en kısa sürede kırılıp, yerini sürece kolay adapte olan ve öğrendiği her yeni şeyi kendi süreç ve anlayışına entegre yeteneğine sahip bir insan ve vizyon profili yatmaktadır.

Gaziantep’in güçlü yönleri ve birer fırsat olarak nitelendirilebilecek özellikleri içerisinde Gaziantep Sanayi Odası’nın yönetim anlayışı ile sahip olduğu kaynaklar, sanayiciler, farklılaşmaya duyulan istek, Gaziantep ilinin sahip olduğu akademik ve entelektüel yeterlilik, markalaşmış sanayi ürünleri, ülke genelinden sağlanabilecek farklı alanlardaki paydaş adayları sayılabilmektedir.

Diğer yandan Gaziantep’in, Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin imaj ve rekabetçi gücüne doğrudan etki edebilecek bir yerde bulunması, bu tarz bir projeye uygulama alanı olması için en geçerli nedendir.

Bu anlayışın bir proje dahilinde değerlendirilerek yatırımlara dönüştürülebileceği öngörüsüyle hareket eden Gaziantep Sanayi Odası, “İNOVASYON VADİSİ GAZİANTEP” projesiyle bu öngörüyü Gaziantep odaklı bir yapılanmaya dönüştürmek vizyonuyla uygulamaya koymuştur.

İnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi” Nedir?

“İnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi” ?

Gaziantep’in İnovasyon Performansına Etki Edecek Başarı Kriterleri

“İnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi” Hedefleri

 

alt
|
|
|
|
© 2006 Gaziantep Sanayi Odası